Dotacje unijne

Polityka prywatności

Transport

IMPET to przede wszystkim transport międzynarodowy. Przewóz towarów do i z takich krajów jak : Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Grecja, Czechy, Niemcy oraz Maroko i Algieria.

transport

Więcej szczegółów oraz wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo przeglądając naszą stronę.

dowiedz się więcej

Polityka grupy przedsiębiorstw Impet Sp.zo.o. dotycząca powierzania przewarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA na podstawie Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 04.05.2016.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW IMPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czermin 61, 39-304 Czermin w skład której wchodzą:
  1. USŁUGI TRANSPORTOWE WITOLD CZAJA, CZERMIN 61, 39-304 CZERMIN;
  2. „IMPET” FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA I SPEDYCJA KAZIMIERZ CZAJA, CZERMIN 61, 39-304 CZERMIN;
  3. „IMPET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CZERMIN 61,
   39-304 CZERMIN.
 2. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy lub zlecenia na wykonanie usługi transportu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, realizacji transportu.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:
  dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,
  usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
  ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
  przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub zawarcia zlecenia na wykonanie usługi transportu.

Zobacz również

Potrzebujesz transportu?

Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami

KONTAKT