Dotacje unijne

Dotacje unijne

1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt nr: POPW.01.05.00-18-0270/20-00 o wartości 77 283,48 zł